En grønnere verden

Optimalisering av Grovfôr

Vi skal øke verdien på grovfôr eng med 40%

Agrosense AS er en høyteknologisk bedrift som bruker forskningsbasert og avanserte analysemetoder for å optimalisere og gi nøyaktige planer til bondens jordbruk.

Vi gir bonden mer informasjon, mer nøyaktighet og skreddersydde anbefalinger.

Hva er best for Jorda?

Med hjelp av avanserte analyser av data fra droner, satellitter og andre patenterte sensorer vil vi kunne gjenkjenne behov og problemer.

Store ambisjoner

Vi utvikler et fullverdig system rundt analyse og datafangst for grovfôr bonden i Norge og Globalt.

Bedre økonomi på grovfôret

Styrket kvalitet på jordskorpen

Redusert risiko for bonden

Kartlegging

Få rapport på eng og få oversikt hva som er det beste fremgangsmåten for deg.

Plantevekster

Finn ugress og gressarter, vurder hva som er mest lønnsomt.

Spar miljøet

Bruk innsatsmidler etter behov, og det som er det beste for din økonomi.

Planlegg bedre

Se volum, kvalitet på gress som er på jordet, planlegg din drift.

Media

Kontakt oss

Vi er på jakt etter samarbeidspartnere, forsøksgårder og andre muligheter.

Adresse:

Agrosense AS,

Fåholmen 3,

4160 Finnøy

E-post:

Telefon: